Den nya människan / Fantastisk Fiktion

”Boken tillhör min favorittyp av science fiction – den som utspelar sig i en ganska nära framtid, och som drar någon aspekt av samhället till sin spets, för att sedan studera konsekvenserna därav på samhälle och människor. Bermann skriver engagerande och jag sympatiserar verkligen med berättarjaget Rakel, trots att hon inte anstränger sig för att vara varken sympatisk eller tilldragande.”
Läs hela recensionen här:
http://fantastiskfiktion.wordpress.com/2014/03/24/den-nya-manniskan/

Dennyamänniskan_E-card5-Bombay

Speak Your Mind

*