Maskinmannen

”Facklorna fladdrade i mörkret. Stridsrobot NOA142 stod krigsmålad på scenen. Maskinman Moke och hans närmaste följeslagare hade målat röda streck över maskinens axelparti och huvudmodul. Sågklingearmen hade fått tigerränder i orange och svart, och facklornas ojämna sken badade mönstret i vajande skuggor. NOA stod utan bölder, utan röta, polerad och glänsande. Tusen små beräkningar pågick i dess sprakande kretsar. Ett sorl av röster fyllde luften, separerades i maskinens ljudbehandlare och utvärderades individuellt. Roboten läste av varje ansikte som äntrade maskinhallen, analyserade sannolika sjukdomsförlopp och sinnestillstånd. Ett brandgult sken skar in genom luckorna i maskinhallens halvbyggda tak av pansarplattor. Sjuttioåtta personer närvarade. Stämningen bland människorna var tryckt. Spända pannor, glasartade blickar. NOA142 samlade sina insamlade data till en helhetsbedömning.
Zirkonium försvagas i fortsatt hög takt.
Populationen underskattar sannolikt hotnivån.
Åtgärder bör vidtas.”

Sverige har gått under. Livet är hårt. Novellsamlingen ”ZONEN VI ÄRVDE” av författarkollektivet Fruktan som utspelar sig i Mutant: År Nolls universum finns nu att köpa. Våga dig ut i den okända Zonen, införskaffa din överlevnadsguide här:  http://frialigan.se/product/zonen-vi-arvde/

Speak Your Mind

*