En dystopisk berättelse om framtidens sexuella och reproduktiva rättigheter

”Hela boken är en beskrivning av social ingenjörskonst där barns behov kommer sist och världens behov av barn kommer först. Kvinnor blir bara redskap för samhällsnyttan och uppmuntras till att ge landet nya barn, rätten över sin egen kropp är underordnad samhällsnyttan varför aborträtten försvinner. Det är en mörk berättelse om kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter som påminner om att vi aldrig kan slappna av och tro att de segrar vi vunnit kommer att vara för evigt.”

Läs hela recensionen här:
http://suzannsexeducator.wordpress.com/2014/01/15/en-dystopisk-berattelse-om-framtidens-sexuella-och-reproduktiva-rattigheter-den-nya-manniskan/

Dennyamänniskan_E-card4-Stockholm

Köp romanen Den nya människan här:
http://boelbermann.se/den-nya-manniskan/kop-boken/

Speak Your Mind

*