Den nya människan / Du är vad du läser

”Den nya människan är en otrevlig bok. På ett bra sätt.
Den tar avstamp i 2013 men avancerar snabbt framåt några år och det allra mesta av handlingen utspelar sig några år in på 2020-talet. Premissen är att sedan 2014 föds inga barn längre. Efter några år börjar kvinnor bli gravida igen men något är inte som förr. Barnen ser visserligen ut som tidigare men de beter sig inte som barn brukar. Eller brukade, då. De nya barnen uppför sig nästan som robotar som analyserar sin omgivning, men de leker inte och bråkar inte med varandra.”

Läs hela recensionen på bloggen Du är vad du läser:
http://www.duarvaddulaser.se/2013/12/2013-48-boel-bermann-den-nya-manniskan.html

Dennyamänniskan_E-card2-Berlin

Köp boken Den nya människan här:
http://boelbermann.se/den-nya-manniskan/kop-boken/

Speak Your Mind

*