Barn är skrämmande

Varför skrivs  många dystopier och framtidsskildringar om barn och fortplantning? För att barnen är vår framtid. Ta bort barnen så tar du bort mänsklighetens framtid. Och det finns många vägar att utforska. Att inga barn föds. Att muterade barn föds. Att färre barn föds. Det är bara att se till att det drabbar mänskligheten urskillningslöst, för att sedan luta sig tillbaka och försöka sätta ord på hur samhället reagerar på situationen.

Barn. Varför just en dystopisk roman om barn? För mig är barn skrämmande. Och för att förtydliga, alla de barn jag träffat tycker jag enormt mycket om. Så det är egentligen inte barnen i sig som är skrämmande, utan vad det verka innebära att ha barn. Det gör att du är ansvarig för en annan människa, ett annat liv, som inte kan ta hand om sig själv. Det enda du kan göra är ditt absolut bästa och hoppas att barnet känner att du älskar det och bryr dig om det.

Många av mina vänner har barn och de är fantastiska föräldrar, det kan vem som helst se. Ändå känns det som att de är rädda. Rädslan verkar vara en del av föräldraskapet, i synnerhet i början. Rädslan av att inte räcka till och rädslan för att göra fel. Jag tror inte att det finns något fel, de är bra människor som kommer att göra bra saker.

Jag ser deras ansikten lysa upp när barnen belönar dem med glädje och ord och gester.
Och någonstans där föddes tanken i mitt bakhuvud om vad som skulle hända om föräldrarna inte fick den belöningen.
Om barnen inte reagerade på deras ansiktsuttryck, ord och handlingar och inte visade tillgivenhet för dem.

Jag tror inte att det skulle förändra föräldrarnas agerande. Snarare tvärtom, de skulle kämpa hårdare. För att nå fram till barnet. Jag tror att de skulle älska barnet ändå och ta hand om det och göra allt som står i deras makt. Men det skulle vara frustrerande. Det skulle tära på dem, men de skulle göra sitt bästa för att inte visa det.

Jag tror att det är omöjligt att inte älska sitt barn.
Även om det barnet skulle vara inkapabelt att älska tillbaka.
Det är den idén jag byggt min debutroman ”Den nya människan” på.

DenNyaMänniskan_roman_boel_bermann

Speak Your Mind

*